#128 — Elefanttragedier og skjulte helsetrusler

1Oct

Kristin gir et referat fra ESAs folkemøte 10. september, og forteller oss om nyoppdagede, muligens svært alvorlige trusler fra svevestøv i byene. Originalartikkel her.

Helsefarlig er også snusing, men er det farligere enn røyk?

Svært triste nyheter fra elefantenes rike -- veid opp av en liten hyggelig sak til slutt. Se også: The Sheldrick Wildlife Trust.

Vi anbefaler denne uken debatten i kjølvannet av Folkeopplysningens episode om Cannabis (her, her, her og her), samt fantastisk formidling nok engang fra XKCD.